Even over buitenaards leven…

Nee, ik ben niet het langharige type persoon dat zeker weet dat buitenaards leven een feit is en we op het punt staan overgenomen worden door de Zorgiaanse bevolking. Mijn haar is namelijk niet lang. Ik kan me weliswaar niet voorstellen dat we alleen zijn, toch denk ik niet dat we de komende jaren iets gaan tegenkomen. Dat was ook een beetje de strekking van de discussie over buitenaards leven waar ik geweest ben. De kijk op het fenomeen is daar op een hele technische manier benaderd wat een (ogenschijnlijk?) redelijk betrouwbaar beeld geeft van de stand van zaken.

Nog wel even alleen

Nog niet zo lang geleden had het Witte Huis een officiële verklaring: Er is geen bewijs voor het bestaan van buitenaards leven. Moeten we het daar nou mee doen? Het antwoord is nee, althans, als je prof. dr. Christoffel Waelkens en prof. dr. Ignals Snellen mag geloven.  Ze spraken er over in het Science Café in de Nieuwe Koninklijke Harmonie te Tilburg.

Er was veel belangstelling voor dit onderwerp, wat bleek uit het feit dat de toch zo ruime zaal al voor aanvang tot de nok toe gevuld was met geïnteresseerden.

Na een korte introductie ving prof. dr. Ignas Snellen aan over hoe de aarde in elkaar zit, qua atomen en cellen, en hoe alles volgens voor ons bekende regels werkt. (massa, kracht, straling, enz). Dit om als aanknopingspunt te gebruiken bij het verder benaderen van de mogelijkheid of er buitenaards leven kan zijn.

Aan het einde van zijn verhaal begon hij duidelijk een beetje tijd te rekken, en na een aantal minuten bleek ook waarom – Prof. dr. Christoffel Waelkens kwam toen binnen na in de file te hebben gestaan in zijn rit van Antwerpen naar Tilburg.

Vervolgens speelde de (1-mans) huisband Willemwiebe van der Molen het nieuw geintroduceerde “Science Cafélied”, zichzelf daarbij begeleidend op de accordeon. Het nummer bevatte teksten over het Science café in het algemeen maar ging ook in op de kwestie die vandaag aan bod kwam.

Ook een interessante kwestie om mee te nemen in de beredenering of buitenaards leven wel mogelijk is, is natuurlijk de vraag hoe en onder welke omstandigheden leven kan ontstaan.

Zo is het van belang dat er een juiste temperatuur is en moeten er bepaalde grondstoffen, waaronder water, aanwezig zijn. Tot slot moet er dan een chemische reactie plaatsvinden waaruit het leven ontstaan is. Hier komt het lastige punt; het is niet bekend welke reactie dat is en hoe hij tot stand komt.

Dit alles was – hoewel het meer als de helft van de tijd vulde – eigenlijk slechts introductie; We wisten nu onder welke omstandigheden leven mogelijk was. De belangrijke vraag was nu of deze omstandigheden ook op andere planeten te vinden waren.

Eigenlijk was er op die vraag niet echt een zinnig antwoord te vinden, en de meningen waren verdeeld. Beide professoren gingen hierover de discussie met elkaar en het publiek aan. Na een lange discussie waren ze het er over eens dat de kans dát er leven is groot is, maar dat het de komende dertig jaar ontdekt wordt achten ze niet erg waarschijnlijk.

Op een vraag uit het aanwezige publiek of we onze visie niet moeten verbreden en de bestaande aardse regels betreft fysica en chemie niet teveel beperkend zijn kwam een duidelijk nee, omdat er geen enkele aanwijzing voor andere mogelijkheden gevonden is.

Verder is er gevraagd waarom onderzoeken naar buitenaards leven zoveel moeten kosten. Het antwoord was grappend: “Valt mee, het kost maar een paar honderd miljoen”, aldus Waelkens.  “ Daarnaast is het een bijproduct van mijn eigenlijke onderzoek, namelijk hoe planeten en zonnestelsels ontstaan. En daar is nog veel geld in op te maken”

Dit artikel is gebruikt voor een schoolopdracht aan de FHJ.

Leave a comment

Leave a Reply