Roadmap to world domination – 2: Hoe het begon

(Vervolg op: Roadmap to world domination – 1: Plannen en Plotten)

Inmiddels heb ik alweer een tijdje de wereldmacht in handen, en beginnen mijn plannen steeds meer werkelijkheid te worden. Het badeendrecht is inmiddels ingevoerd en de in het vorige artikel omschreven Giant Days gaan per 0 januari volgend jaar ingevoerd worden.
Maargoed, tijd om eens terug te kijken op hoe ik dit allemaal zover heb gekregen…
Het begon allemaal op die zomerachtige dag, een aantal jaar geleden. Ik was toen aan het genieten van de zomer van 2013, die ondanks de omstandigheden bijzonder goed was. Inmiddels was het een half jaar na het einde van de Mayakalender en waren we nog maar met 3 miljard mensen op deze aardkloot. Hoewel niemand weet waar de overige mensen gebleven zijn lijkt het er een beetje op dat er ook niemand was die er echt om gaf. Wel begon een pijnlijk dingetje duidelijk te worden; de mensen die verdwenen waren bleken allemaal wel iets met overheden of staatshoofden te maken te hebben gehad. Hoewel de wereld bizar goed bleef draaien zonder regeringen en dergelijke, begon er langzaamerhans toch wel behoefte te komen aan wat meer sturing. Omdat zich in de zomer van 2012 een kleine ijstijd heeft voorgedaan begonnen door de vele sneeuwval de eerste wegen vervallen te raken. Verder verveelde de -in 2012 weer in oude glorie herstelde- landmacht zich nogal nadat de “politiemissie” in Afghanistan was afgelopen en er geen nieuwe missies aangekondigd waren.

AntarcticaDomeCSnow

Dat was het moment waarop ik begon na te denken over verandering. Natuurlijk zagen veel mensen dat het langzaam maar zeker de verkeerde kant op dreigde te gaan met de wereld. Toch was dat maar beperkt zichtbaar, juist omdat het op zoveel punten beter leek te gaan. Zo is in een half jaar tijd de Afrikaanse armoede bijna helemaal verdwenen, en de meeste (burger-)oorlogen waren zogoed als stil komen te liggen. Syrië? Assad is verdwenen, dus ja, daar is ook niet echt reden voor conflict meer.

marianne-thieme-poster-partij-voor-de-dieren1Maargoed, verandering dus. Ik had wel een idee over wat er precies beter moest, maar ik had van mezelf niet verwacht ondernemend genoeg te zijn om het nog daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Het bleek uiteindelijk vrij simpel, want de belangrijkste stap was ballen tonen en de tweede kamer binnenwandelen. Die was na de verdwijning eigenlijk niet meer gebruikt, behalve door enkele zwerfkatten die hun intrede er genomen hebben. Iets wat overigens aan de afbeelding hiernaast te zien niet de eerste keer was. De voorzitterszetel heb ik omgetoverd tot mijn werkplek, en vanaf daar ben ik mensen aan gaan sturen.

Het begon met de simpele, evidente zaken. Wegwerkers aan de straat aan de slag zetten om de snelwegen weer op orde te krijgen. Electrobell kreeg de opdracht om de electriciteitsinfrastructuur te controleren en waar nodig opnieuw aan te leggen. EssentNuon is verantwoordelijk gemaakt voor het aanleveren van de energie. Omdat een groot deel van de Noordzee nog was ingevroren was het echt een hele simpele hackyhacky oplossing om daar gewoon een enorme stapel zonnepanelen neer te leggen. Het heeft even wat voeten in de aarde gekost, zeker organisatorisch gezien, maar het is gelukt: Een 25km/2 groot veld met alleen maar zonnepanelen. En guess what, het bleek gewoon genoeg om de gehele Benelux van stroom te voorzien!

Zonnepanelen

Adat ik op die manier eigenlijk het gehele land weer op poten heb gekregen bedacht ik me dat het een ideaal moment was om een groot aantal zaken op de schop te gooien. We zijn begonnen met het tijdsstelsel. Waar het metrische systeem gebaseerd is op tienvouden en dus ronde cijfers, dagen weken en maanden zijn eigenlijk heel onlogisch en moeilijk uit te leggen aan iemand die het niet zou kennen. Daarom heb ik de samenwerkende universiteiten Nijmegen-Amsterdam-Sappemeer aan het werk gezet om met een logischer systeem te komen. Daar kwamen dus de Giant Days uitrollen waar ik in een eerder artikel al over schreef.

Het badeendrecht was wat lastiger voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk bleek het invoeren ervan een logische en meer dan welkome stap. Over wat het precies inhoudt, schrijf ik wellicht in een volgend artikel. Goed, en dan gaan we nu weer over tot de orde van de dag…

(Afbeeldingen respectloos gestolen van PVDD, Superstock, WordlessTech en Wikimedia)